Home

Als iedereen nou deed wat hij zou moeten doen binnen een project, zouden er dan betere resultaten behaald worden?

Wij denken van wel. Wij denken dat iedereen binnen een projectteam een eigen unieke rol heeft. Iedereen heeft zijn specialisme. Echter is het vaak zo dat de ‘randzaken’, het ‘geneuzel’ er door een projectlid maar even bij gedaan moeten worden. En dat gaat ten kosten van….juist, zijn specialisme. 

Het ‘geneuzel’ bestaat vaak uit het organiseren van overlegmomenten en de verslaglegging daarvan, zorgen dat het archief en versiebeheer van documenten op orde is en het opstellen van overzichten om de projectresultaten inzichtelijk te krijgen. Laat deze zaken weg en wat krijgen we dan? Een project waarvan nooit meer te achterhalen is waarom bepaalde beslissingen gemaakt zijn, laat staan staan dat iedereen met dezelfde versie van een bestand of tekening werkt. En dat kost geld.

Wij leggen de link tussen verschillende projectdisciplines, waardoor wij een goed overzicht krijgen van de processen. Hierdoor kunnen we een verbetervoorstel doen als we denken dat een proces slimmer ingericht kan worden. Wat weer tijd en geld oplevert.